Havre

Havre er blant verdens viktige kulturplanter og rangeres på 7. plass av kornartene i produksjon. Havre er yngre som kulturplante enn bygg og hvete. Havre trives i kjølig og fuktig klima og tåler dårlige vekstvilkår. Havre er et viktig korn i Norden, særlig Norge, Finland og Sverige og vi er stort sett selvforsynt av norsk havre.