Spelt

Spelt er et gammelt kornslag i hvetefamilien, ofte omtalt som dinkel eller urkorn. Spelt regnes som urhvete eller stamfaren til dagens hvete, den ble dyrket allerede 5-6000 år f.Kr. Enkelte hevder at eldre hvetesorter er bedre i forhold til gluten enn vanlig moderne hvete. Det finnes imidlertid ingen vitenskapelige holdepunkter for dette. Men spelt, emmer og andre eldre hvetesorter har en litt annen glutensammensetning.