KONKURRANSEVILKÅR - MOLLERENS.NO/BOLLEFJES

 

 
Regler og vilkår for kampanjen ”#Bollefjes”
 
1. Kampanjeansvarlige
Kampanjen arrangeres av NORGESMØLLENE AS
 
2. Kampanjeperiode og omfang
Kampanjen starter i 03.02.20 og vinnere premieres frem til kampanjeslutt
25.02.20.
 
3. Hvem kan delta
Alle over 18 år som er bosatt i Norge kan delta i kampanjen.
Barn/ungdom under 18 år må ha foreldre eller verges fullmakt for å delta
og motta eventuell premie.
 
4. Gyldig deltagelse
For å delta i kampanjen må du dele et bollefjes-bilde av deg på
Instagram med hashtag #Bollefjes. Du må ha en åpen profil for å vinne.
 
5. Hvordan vinner jeg?
En jury velger ut de mest kreative bidragene og kontakter vinnerne i
innboksen på Instagram for å motta nødvendig informasjon. Hvis du
vinner må du dele din adresse, samt navn, for å kunne få din premie
tilsendt.
 
6. Hva slags premier kan man vinne?
Forklær til familien med broderte navn. Total skal det gis 100 forklær
totalt. Mindre enn 100 vinnere.
 
7. Benyttelse av premien
Premien må tas imot som tildelt og kan ikke byttes i annen premie.
8. Hva skjer når du har vunnet?
Hvis du er en av de heldige vinnerne må du registrere din adresse så vi
kan sende deg premien. Utsendelsen skjer etter at kampanjeperioden er
over.
 
9. Tvister og uenighet
Dersom det skulle oppstå tvister eller uenighet om konkurransevilkårene
eller tolkningen av disse, forbeholder Norgesmøllene AS seg retten til å
fatte avgjørelse basert på sitt beste skjønn. Norgesmøllene er ikke
ansvarlige for krav utover krav som skyldes fortsettlige eller grovt
uaktsomme brudd på disse vilkårene eller gjeldende lovgivning.
Norgesmøllene AS forbeholder seg rett til uten varsel å foreta rimelige
endringer i, eller tilføyelser til, vilkårene for kampanjen.
 
10. Ansvar
Bruk av denne siden og dens funksjoner samt alt materiale og
informasjon skjer på brukerens egen risiko. Premiene er personlige og
kan kun benyttes i henhold til retningslinjene til Norgesmøllene og
premienes eventuelle instrukser. Misbruk av premiene er straffbart og
deltakere kan bli gjort økonomisk ansvarlig og/eller utestenges fra
kampanjen.
 
11. Bruk av kampanjemateriale
Alt materiale på siden eies av Norgesmøllene AS eller eksterne
lisensgivere/rettighetshavere og er rettslig beskyttet. Det er ikke tillatt å
kopiere, forandre, gjengi, sende ut på nytt, sende eller distribuere
materiale fra denne siden, inkludert underliggende koder og software,
med mindre tillatelse til dette er gitt. Innholdet på denne siden skal kun
benyttes til privat og ikke kommersielt bruk. Enhver ikke-autorisert bruk,
inkludert av navn, varemerke samt materiale, vil medføre
erstatningskrav.
 
12. Personlig informasjon
Registrerte kontaktopplysninger blir behandlet konfidensielt.
Opplysningene gis ikke videre til en tredjepart.
 
13. Annet
Ved deltagelse samtykker du til disse vilkår - Som deltaker godkjenner
du at Norgesmøllene AS kan publisere navn på vinnere i forbindelse
med konkurransen, samt også dele vinnerbilde i egne kanaler.
Deltakere i konkurransen kan delta så mange ganger de ønsker.
Facebook er ikke involverte i konkurransen, hverken i form av
administrasjon, sponsorat eller på annet vis.
 
Eventuelle spørsmål i forbindelse med kampanjen kan rettes til
forbrukersenter. Ring oss på 55 22 49 00