Bærekraft

Vi engasjerer oss aktivt for å bidra til et bedre miljø og en bærekraftig utvikling av samfunnet

Gjennom å redusere miljøbelastningene av virksomheten vår skal vi bidra til å kutte utslippene av klimagasser. Vi har derfor utarbeidet en egen bærekraftstrategi som er et styrende dokument i selskapet, samt vårt eget klimaregnskap som dokumenterer resultatene av vårt arbeid.

Strategien tar utgangspunkt i FN´s bærekraftsmål, verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Siden dette er velkjente mål for våre kunder og samarbeidspartnere, ønske vi å bygge vår strategi på nettopp disse målene.

Våre retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid. De kan lese våre retningslinjer i dokumentet her: 

 

                     

 

Vår strategi er utarbeidet for å gi oss klare og tydelige retningslinjer som skal styre oss i riktig retning fremover. Vi har her definert fem hovedsatsningsområder vi skal fokusere på:

 

  1. Redusere matsvinn

  2. Bærekraftig emballasje

  3. Bidra til økt sunnhet i befolkningen

  4. Etisk og bærekraftig verdiskapning

  5. Ansvarlig forbruk og bruk av grønn energi i  produksjonen 

 

Vi har på hvert hovedsatsningsområde definert en rekke tiltak og mål som vi skal nå innen 2025: 

 

 1. Redusere matsvinn

Vi skal bidra til reduksjon av matsvinn gjennom å halvere svinn i vår egen verdikjede. Vår filosofi som næringsmiddelaktør er fundert på prinsippet om at ingen mat skal kastes. Dette innebærer at vi i første omgang produserer for vanlig salg av produkt til menneskemat. Dersom holdbarhet på produktet nærmer seg utgått dato selger vi produktet til redusert pris eller donerer den bort. Neste steg for oss er å sikre at det eventuelt resterende går til dyrefor. På denne måten bidrar vi til at så lite som mulig av mat kastes.   

 

Videre jobber vi med følgende tiltak:

  • Emballasjeløsninger som ivaretar produktene best mulig og gir økt holdbarhet, som f.eks. vår melboks av papp
  • Optimalisering av varestyring
  • Svinn i produksjon går til dyrefor
  • Tett samarbeid med våre kunder og leverandører i forhold til prognoser og produksjonsplanlegging

 

Verdens mest ambisiøse avtale mot matsvinn!

Møllerens er en del av Cernova konsernet som sammen med en rekke andre aktører 26. september 2017 signerte avtalen som har som mål å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

Bedriftene som signerte tilslutningserklæringen forplikter seg til å kartlegge og rapportere på matsvinn. Vi skal gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden. Matbransjen skal også iverksette tiltak som kan bidra til at forbrukerne kaster mindre mat.

Les mer om avtalen på »Regjeringens sider og hos »Matvett

 

Supplerende tekst ved datomerking

Vi har vært opptatt av å bidra til redusert matsvinn i lang tid. Som naturlig konsekvens av dette tok vi i august 2017 beslutningen om å merke vår emballasje med hvetemel med en ekstra tekst som understreker at produktet gjerne kan brukes etter "Best før" datoen. Teksten "ofte god etter" håper vi skal bidra til at det kastes mindre mat.

                             

 

 

 2. Bærekraftig emballasje

Vi er opptatt av å bruke gjenvinnbar og resirkulerbar emballasje for å ta vare på miljøet. Vi følger også de krav og retningslinjer som settes for dagligvarebransjen (»www.stand.no). 

Vi benytter i dag 98 % papiremballasje som er gjenvinnbar. Dette er et svært høyt nivå sammenlignet med andre næringsmiddelprodusenter!

Dersom vi benytter plast til emballering skyldes dette ekstra behov for barrierer for å sikre produktenes smak, kvalitet og holdbarhet. Vi har pågående prosesser for utskifting av plastfilm til typer som er materialgjenvinnbar. Vårt mål er at 100% av vår emballasje skal være materialgjenvinnbar emballasje innen 2025.

Optimalisering av fyllingsgrad i poser, pakker, kartonger og paller gjør at vi bidrar til å spare samfunnets miljøregnskap for unødig frakt av luft og overdreven bruk av tungtransport på norske og europeiske veier.

 

Vi er medlem av Grønt Punkt Norge og tar gjennom dette ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. 

 

 

Et sentralt tiltak for oss er også å gjennomføre Plastløftet, dokumentert i form av merket for 2022: 

 

                                             

 

 

Mel i boks og Merket for god design

15. april 2015 mottok Møllerens Merket for god design for sin innovasjon Mel i boks. Merket for god design er en utmerkelse fra Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA).

 

 

Møllerens har gjennom flere år mottatt innspill fra forbrukere om å komme med alternativ melemballasje som gir mindre søl og er mer praktisk å oppbevare.  Erfaringer fra handelsstanden viste også tegn på svinn fordi poser revnet under transport og stabling. Med utgangspunkt i aktiv forbrukerinvolvering utviklet vi derfor en ny emballasje i papir: Mel i boks. Denne løste disse problemene og tilfredsstilte alle ledd i verdikjeden. Et ekstra pluss er at den tar bedre vare på den gode råvaren.

 

Jurykjennelse: “Problemløser. Her har designerne løst kjente forbrukerproblemer som sprukne melposer og søl. En emballasje for mel med lokk er nyskapende og noe juryen ikke har sett før. Lokket viser hva innholdet er, slik at man lett kan finne riktig meltype når man åpner skuffen. Hvetemel og sammalt mel er tydelig skilt med ulike farger. Likevel er gjenkjenningsgraden høy. Selve emballeringen er så solid og holdbar at den kan brukes flere ganger. Når emballasjen også bidrar til redusert svinn både hjemme, hos produsent og transport – og logistikkselskaper, har den en klar miljøvennlig profil. Emballasjen ivaretar produktets historikk samtidig som den er nyskapende”.

 

 

 3. Økt sunnhet i befolkningen

Vår produktportefølje er kornbasert mat. Korn som er en effektiv og bærekraftig måte å lage mat på, korn er plantemat og plantemat defineres som bærekraftig mat, spesielt satt opp mot ressursforbruk knyttet til produksjon av andre næringsmidler.

Helsemyndighetene anbefaler at vi spiser mer grove kornprodukter for bedre folkehelse, gjengitt i kostråd nr. 4 «Spis grove kornprodukter hver dag». Det meste av verdens befolkning får rundt halvparten av energibehovet sitt fra korn, i Norge får vi kun en tredjedel av energibehovet vårt fra brød eller korn.

 

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

I desember 2016 signerte vi intensjonsavtalen for et sunnere kosthold med Helsedirektoratet. Her har vi sammen med andre store næringsmiddelaktører og handelsbedrifter forpliktet oss til å jobbe for å nå konkrete mål som på sikt skal bidra til bedre folkehelse i Norge. Dette er for oss en ytterligere formalisering av vårt arbeid med å redusere bruken av salt, tilsatt sukker, og mettet fett. Samt bidra positivt til den norske folkehelsen og bærekraftig matlyst gjennom å fremme grove kornprodukter og plantebasert kosthold. 

Over en årrekke har vi gradvis jobbet for å redusere bruk av salt, sukker og mettet fett. Samtidig jobber vi for å øke innholdet av kostfiber, protein, betaglukan, vitaminer, og bruken av riktige oljer/sunne fettyper. Vi bruker selvsagt ikke palmeolje i våre produkter og vi er opptatt av å bruke rene naturlige råvarer.

Vi har også signert den nye intensjonsavtalen som gjelder for perioden 2022-2025. På vegne av matprodusentene i Norge bidrar vi i tillegg som medlem i Intensjonsavtalens Koordineringsgruppe ledet av Helsedirektoratet. Les mer om avtalen her.

 

Helseministerens Næringsutvalg

Vi er aktivt deltagende i Helseministerens Næringsutvalg der søkelyset er på hvordan næringsmiddelindustrien og dagligvarekjedene kan gå sammen for å bidra til et sunnere matutvalg i Norge. Vi har også bidratt aktivt i det forberedende arbeidet som ledet frem til forlengelse av intensjonsavtalen til 2025.   

 

Visste du at nær halvparten av de som dør før fylte 70 år, dør av livsstilssykdommer? Et sunnere kosthold, i kombinasjon med mosjon og bevegelse, vil bidra til å forbygge og redusere forekomsten av livsstilssykdommer. Nettopp derfor er dette arbeidet av stor viktighet - ikke bare for oss, men også for deg og dine! Helsedirektoratet informerer også om at arbeidstakere i Norge ønsker tilgang til sunn mat på jobben da dette vil motivere til bedre livsstil. Les mer om dette her» Helsedirektoratet  

 

 4. Etisk, bærekraftig verdiskapning

Gjennom medlemskap i Etisk Handel Norge har vi forpliktet oss til å legge aktsomhetsvurdering til grunn for alt vi gjør i vårt selskap. Vi følger da OECD sin modell for dette arbeidet.  

 

      OECD modell for aktsomhetsvurdering

Vi jobber kontinuerlig med å systematisere oversikten over leverandørkjeden, sikre at leverandører på råvaresiden følger vår «Conde of Conduct». Vi forplikter oss også til å følge med på risiko for menneske, miljø og samfunn.

 

Basisnivå

Første året oppnådde vi basisnivå i vårt bærekraftsarbeid:  

Du kan lese mer om vårt arbeid her: Rapport for Bærekraftig Forretningspraksis

Vi vil videre rapportere vårt arbeid årlig i vår rapport for bærekraftig forretningspraksis.   

 

 

 5. Grønn energi i produksjonen

Møllerens har de beste forutsetninger for å representere bærekraftig produksjon av matvarer. Vi produserer ulike typer kornbaserte matvarer (korn fra havre, bygg, rug, hvete, spelt). Korn er et næringsmiddel som krever svært lite foredling og energi før det kan benyttes som mat. Det kan spises både som hele korn, valset (f.eks. i musli) eller malt (til ulike typer mel). Dette er det nærmeste du kommer matvarer som er "rett fra naturen".

                               

 

Når vi bearbeider kornet er det viktig for oss å ivareta vår over 150 år lange historie som innebærer å produsere på en miljøvennlig måte.  Siden 1866 har våre møller ligget plassert i tilknytning til vassdrag og fossefall. Denne plasseringen ble i sin tid valgt fordi våre møller skulle drives med kraften fra fossen. Uten vann i fossen, ingen produksjon hos oss. Slik er det fortsatt den dag i dag, vår produksjon er basert på kraft fra vannet i fossen.

I Møllerens er vi også opptatt av å produsere med så lite strøm som mulig.  Vi gjør derfor kontinuerlige investeringer i våre møller for å sikre at våre maskiner bruker så lite energi som mulig når de er i drift. Gjennom dette arbeidet har vi over tid redusert vårt strømforbruk betydelig.

I 2016 valgte vi også å flytte vårt hovedkontor til Grieggården i Bergen, en bygning som er Miljøfyrtårn sertifisert (Grieg Gaarden AS).   

 

Videre jobber vi med følgende tiltak: 

  • Vårt mål er å få på plass en opprinnelsesgaranti som sikrer bruk av 100% fornybar norsk energi ved alle våre produksjonsanlegg
  • Vår egen bilpark skiftes til el-biler
  • Bruk av sensorer i alle rom for å begrense bruk av kraft til belysning og oppvarming
  • Vi har faset ut oljekjeler i produksjonen
  • Innen distribusjon av våre produkter skal vi gjennomføre tiltak for overgang til mer bærekraftig drivstoff i samarbeid med transportpartnerne Litra og PostNord

        

Transport

Vi transporterer en betydelig mengde produkter ut til våre kunder hver eneste dag. Det er derfor både naturlig og viktig for oss at våre transportleverandører har en miljøvennlig drift. 

 

  
Post Nord AS har definert en egen miljøstrategi med tiltak på både kort og lang sikt. Dette er beskrevet på deres hjemmesider. I tillegg er Post Nord ISO sertifisert både på kvalitets- og miljøsiden. De har dokumentasjon på at de kjøper miljøvennlig elektrisitet produsert på norsk vannkraft. De har også fra andre kvartal 2017 biodieselanlegg tilgjengelig for bilene de benytter. 

» http://www.postnord.no/om-postnord/organisasjon/miljo

 

Litra AS forplikter seg til å redusere miljøutslipp gjennom systematisk og proaktivt arbeid. De har gjennom sertifikatet i standarden ISO-EN 14001, definert, analysert, risikovurdert og nedsatt sine miljøutslippsmål, og jobber systematisk for å oppnå disse. De har som ambisjon å være best i klassen på bruk av miljøvennlig drivstoff på sine biler.

» http://www.litra.no/konsern/visjon-og-mal/kvalitet-sikkerhet-miljo/

 

Klimaregnskapet vårt

For å kunne redusere utslipp knyttet til egen virksomhet må vi ha oversikt over hvor utslippene kommer fra og hvor store de er.

Derfor har vi tatt frem vårt første klimaregnskap der vi har sammenlignet utslipp fra 2019 og 2020.

Vi har rapportert etter den internasjonale standarden Ghg (Greenhouse gas protocol) på Scope 1, 2 og 3.

Med dette har vi nå dannet oss god oversikt over hele spekteret av våre utslipp og har satt oss mål for å oppnå reduksjon på bakgrunn av dette.