Siden 1866

Alt arbeid vi utfører i Møllerens tar utgangspunkt i over
150 års tradisjon, kultur og kunnskap i foredlingen
av kornet som råvare.

Ansatte i Vaksdal.

Ansatte i Vaksdal.

 

Våre historiske milepæler

 

1866

 

Gerdt H. Meyer sikret seg vannrettighetene i Vaksdals vassdraget utenfor Bergen. Vannet var viktig som energifaktor ved mølledrift

Handelsagent Johannes Christian Piene inngikk i 1866 en forpaktningskontrakt med Trondheim kommune, som gav han retten til å bruke det gamle møllebruket på Ila. Parallelt med dette ble Hæggernæs Dampmølle i Bergen etablert av Aug. C. Mohr & Søn

1872

 

Vaksdal Mølle var ferdig bygget og satt i drift

1874

 

Fritzøe Møller etablert i Larvik

1891

 

Skiens Aktiemølle etablert

1897

 

Rugmølle ferdig og satt i drift i Buvika utenfor Trondheim

1900

 

Bergen er Norges ledende mølleby som følge av god markedstilgang, finansiell styrke hos eiere, stor lokal skipsfartsnæring og god tilgang på vannkraft

1928

 

Statens Kornforretning etableres. Markedet går med dette over til å bli sterkt regulert gjennom Kornforretningens administrasjon av matmelsordningen samt enerett på import av korn, kornprodukter og kraftfor. Det innføres kjøpeplikt på alt norskprodusert korn og beredskapslagring pålegges siloer i Norge

1938

 

Vaksdal Mølle overtar aksjemajoriteten i I.C. Piene & Søn AS

1965

 

Starten på flere prosesser som ledet frem til sammenslutninger av en rekke møller. Stormøllen AS oppstod som et resultat av dette da Vaksdal Mølle og Hæggernæs Valsemølle etablerte salgssamarbeid med I.C.Piene & Søn

1987

 

Hæggernæs Valsemølle fusjonert inn i Vaksdal Mølle som samtidig kjøpte resten av aksjene i I.C.Piene & Søn i Trondheim

1989

 

Matmøllevirksomheten ved Tou Mølle kjøpes opp

1992

 

Selskapene samles i Stormøllen AS.

Hæggernes Valsemølle legges ned

1994

 

Stortinget vedtar å oppheve statens import monopol på mel (Statens Kornforretning)

1995

 

Stormøllen går sammen med Skiens Aktiemølle og Fritzøe Mølle og etablerer Norgesmøllene DA

Møllerens etableres som merkevare for Norgesmøllene. Norgesmøllene er heretter det juridiske navnet på selskapet, Møllerens er merkevaren som representerer selskapet i markedet

1996

 

Tau Mølle legges ned

Norgesmøllene kjøper Forbrukersamvirkets mølle Nordkronen i Stavanger, et kjøp som økte Norgesmøllenes andel av det norske markedet for matmel til 67 prosent. Det øvrige var dekket av Orkla-selskapet Regal Mølle

1998

 

Nordkronen Mølle legges ned

2001

 

Fritzøe Mølle i Larvik legges ned

Havremøllen i Verdal legges ned

2002

 

Felleskjøpet Øst/Vest undertegner avtalen om å kjøpe Norgesmøllene

2003

 

Felleskjøpet Øst/Vest overtar formelt Norgesmøllene i januar, i oktober går selskapet over fra å være et ansvarlig selskap (DA) til å bli et aksjeselskap (AS)

2005

 

Fritt Ord kjøper aksjer i Norgesmøllene AS av Felleskjøpet Øst/Vest (nå Felleskjøpet Agri)

2006

 

Norgesmøllene går inn på eiersiden i Melcompagniet i Danmark

2012

 

Norgesmøllene blir medeier i Skåne-Møllan AB i Sverige

2016

150 år 

Norgesmøllene har 150-årsjubileum og vi startet opp vår helt nye havremølle i Skien. Norgesmøllene blir også medeier i Valsemøllen i Danmark