Miljøansvar

I Møllerens engasjerer vi oss aktivt for å bidra til et bedre miljø og en bærekraftig utvikling.

Bærekraftig produksjon

Møllerens har de beste forutsetninger for å representere bærekraftig produksjon av matvarer. Vi produserer ulike typer kornbaserte* matvarer. Korn er et næringsmiddel som krever svært lite foredling og energi før det kan benyttes som mat. Det kan spises både som hele korn, valset (f.eks. i musli) eller malt (til ulike typer mel). Dette er det nærmeste du kommer matvarer som er "rett fra naturen".

                               

 

Når vi bearbeider kornet er det viktig for oss å ivareta vår over 150 år lange historie som innebærer å produsere på en miljøvennlig måte.  Siden 1866 har våre møller ligget plassert i tilknytning til vassdrag og fossefall. Denne plasseringen ble i sin tid valgt fordi våre møller skulle drives med kraften fra fossen. Uten vann i fossen, ingen produksjon hos oss. Slik er det fortsatt den dag i dag, vår produksjon er basert på kraft fra vannet i fossen.

I Møllerens er vi også opptatt av å produsere med så lite strøm som mulig.  Vi gjør derfor kontinuerlige investeringer i våre møller for å sikre at våre maskiner bruker så lite energi som mulig når de er i drift. Gjennom dette arbeidet har vi over tid redusert vårt strømforbruk betydelig.

I 2016 valgte vi også å flytte vårt hovedkontor til Grieggården i Bergen, en bygning som er Miljøfyrtårn sertifisert (Grieg Gaarden AS).   

 

*Korn fra havre, bygg, rug, hvete, spelt. 

 

 

Verdens mest ambisiøse avtale mot matsvinn!

Møllerens er en del av Cernova konsernet som sammen med en rekke andre aktører 26. september 2017 signerte avtalen som har som mål å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

 

 

Bedriftene som signerte tilslutningserklæringen forplikter seg til å kartlegge og rapportere på matsvinn. Vi skal gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden. Matbransjen skal også iverksette tiltak som kan bidra til at forbrukerne kaster mindre mat. 

Les mer om avtalen på »Regjeringens sider og hos »Matvett

 

Tekst ved datomerking på vår emballasje

Vi har vært opptatt av å bidra til redusert matsvinn i lang tid. Som naturlig konsekvens av dette tok vi i august 2017 beslutningen om å merke vår emballasje med hvetemel med en ekstra tekst som understreker at produktet gjerne kan brukes etter "Best før" datoen. Teksten "ofte god etter" håper vi skal bidra til at det kastes mindre mat.

                                

                                   


Forskningsprosjekter

Møllerens investerer i flere forskningsprosjekter for å bidra til bærekraftig utvikling. Breadpack er ett av prosjektene vi deltar i. Hovedideen med prosjektet er å utvikle nye miljøvennlige emballasjeløsninger for ferske bakervarer, som tilfredsstiller kravene om matsikkerhet, matkvalitet samt de ønsker den norske forbruker gir uttrykk for vedrørende emballasje.

Innovative emballasjeløsninger skal i tillegg bidra til økt holdbarhet av ferske brød, og redusert bruk av plastmaterialer som vil bidra til økt bærekraft i verdikjeden for bakervarer.  I tilknytning til dette prosjektet, tar en av våre ansatte en doktorgrad/PhD i Industridesign, med fokus på hvilke tiltak som kan gjøres på emballasje, prosess, og/eller produkt for å gjøre effektiviseringstiltak i verdikjeden som gir redusert miljøkostnad for samfunnet. Gjennom disse prosjektene, vil vi i Møllerens bidra til mindre kast av mat og en mer bærekraftig utvikling!

 

Møllerens emballasje  

I Møllerens bestreber vi oss på kontinuerlig forbedring av vår emballasje.  Vi følger de krav og retningslinjer som settes for dagligvarebransjen (»www.stand.no), samtidig som vi er opptatt av å bruke gjenvinnbar og resirkulerbar emballasje for å ta vare på miljøet. Optimalisering av fyllingsgrad i poser, pakker, kartonger og paller gjør at vi bidrar til å spare samfunnets miljøregnskap for unødig frakt av luft og overdreven bruk av tungtransport på norske og europeiske veier.

                                         

Møllerens er medlem av Grønt Punkt: » https://www.grontpunkt.no/

 

Mel i boks og Merket for god design

15. april 2015 mottok Møllerens Merket for god design for sin innovasjon Mel i boks. Merket for god design er en utmerkelse fra Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA). 

 

Møllerens har gjennom flere år mottatt innspill fra forbrukere om å komme med alternativ melemballasje som gir mindre søl og er mer praktisk å oppbevare.  Erfaringer fra handelsstanden viste også tegn på svinn fordi poser revnet under transport og stabling. Med utgangspunkt i aktiv forbrukerinvolvering utviklet vi derfor en ny emballasje i papir: Mel i boks. Denne løste disse problemene og tilfredsstilte alle ledd i verdikjeden. Et ekstra pluss er at den tar bedre vare på den gode råvaren.

Jurykjennelse: “Problemløser. Her har designerne løst kjente forbrukerproblemer som sprukne melposer og søl. En emballasje for mel med lokk er nyskapende og noe juryen ikke har sett før. Lokket viser hva innholdet er, slik at man lett kan finne riktig meltype når man åpner skuffen. Hvetemel og sammalt mel er tydelig skilt med ulike farger. Likevel er gjenkjenningsgraden høy. Selve emballeringen er så solid og holdbar at den kan brukes flere ganger. Når emballasjen også bidrar til redusert svinn både hjemme, hos produsent og transport – og logistikkselskaper, har den en klar miljøvennlig profil. Emballasjen ivaretar produktets historikk samtidig som den er nyskapende”.

 

Transport

Vi transporterer en betydelig mengde produkter ut til våre kunder hver eneste dag. Det er derfor både naturlig og viktig for oss at våre transportleverandører har en miljøvennlig drift:

  
Post Nord AS har definert en egen miljøstrategi med tiltak på både kort og lang sikt. Dette er beskrevet på deres hjemmesider. I tillegg er Post Nord ISO sertifisert både på kvalitets- og miljøsiden. De har dokumentasjon på at de kjøper miljøvennlig elektrisitet produsert på norsk vannkraft. De har også fra andre kvartal 2017 biodieselanlegg tilgjengelig for bilene de benytter. 

» http://www.postnord.no/om-postnord/organisasjon/miljo

Litra AS forplikter seg til å redusere miljøutslipp gjennom systematisk og proaktivt arbeid. De har gjennom sertifikatet i standarden ISO-EN 14001, definert, analysert, risikovurdert og nedsatt sine miljøutslippsmål, og jobber systematisk for å oppnå disse. De har som ambisjon å være best i klassen på bruk av miljøvennlig drivstoff på sine biler.

» http://www.litra.no/konsern/visjon-og-mal/kvalitet-sikkerhet-miljo/

 

UTZ

Sertifiseringsordningen UTZ står for bærekraftig jordbruk. Ordningen sikrer at bøndene som dyrker kakao gjør dette under anstendige forhold samt får en rettferdig inntekt for jobben de utfører. Gjennom UTZ ordningen får bøndene mulighet til å tilegne seg kunnskap som gir bedre forhold for dyrking, høyere avlinger samt redusert bruk av sprøytemidler og kjemikalier. 

For oss som produserer sjokoladekaker og brownies er kakao en sentral ingrediens. Det er derfor viktig for Møllerens at kakaoen vi bruker er dyrket på et vis som vi kan stå inne for.

Les mer om UTZ her »