Møllerens Inspirasjonspris

Møllerens Inspirasjonspris er en hederspris til personer, organisasjoner eller selskap som har fremstått som fremragende ambassadører i bruken av korn- og melbaserte produkter.

Norgemøllene inviterer alle i bransjen til å nominere sin kandidat. Beslutningen om vinner av prisen gjøres av en jury. Juryen for Møllerens Inspirasjonspris er tverrfaglig, og består av to faste medlemmer fra Norgesmøllene samt to eller tre inviterte medlemmer fra bransjen. 

En vinner av Møllerens Inspirasjonspris inspirerer andre, og gjennom denne prisen gir bransjekolleger vinneren velfortjent heder, et klapp på skulderen, med et ønske om at vinneren selv inspireres til å stå på videre.

Møllerens Inspirasjonspris 2018 

Juryen for Møllerens Inspirasjonspris 2018 var tverrfaglig og bestod av:

  • Sverre Sæthre
  • Morten Schakenda
  • Lars Lian
  • Vidar Haugsdal 
  • Elisabeth Klokkervold

 

DETTE ER JURYENS BEGRUNNELSE OG VALG

Årets vinner av Møllerens Inspirasjonspris blir av en samlet bransje sett på som en stor inspirator! Vinneren regnes som svært dyktig i sitt fag, er motivert og motiverer andre og vet at veien til suksess krever knallhardt arbeid hele tiden. Personen har vært inspirator og lært opp mange dyktige mennesker i bransjen og er et stort forbilde!

Vinneren er stayer og ser muligheter og er en gründer som aldri slutter å være en gründer. Personen ser stadig nye muligheter, men tviholder på det ekte og de gamle solide bakekunnskapene. Vinneren er en bedriftsbygger og stor motivator. Vedkommende våger å satse der andre tviler, og det har gitt resultater gjennom mange år.

Vinneren er fremmoverlent og tørr å skille seg ut og inntar områder som går litt på tvers av bransjen. Vedkommende har sett verdien av å samarbeide med andre ledende institusjoner innen matfaget for å skape best mulig produkter og gode opplevelser for sine gjester.

Vinneren klarer å gjøre kommersiell suksess ut av det litt smale og tilsynelatende snevre og sære og taler gjerne en bransje midt imot. Dette skaper utvikling og dynamikk og nye konsepter.

Vinneren reiser verden rundt for å hente inspirasjon og er nysgjerrig og henter stadig nye ideer og kunnskap for å fortsatt kunne være i utvikling og blikket rettet mot fremtiden.

Vinneren er en strålende ambassadør for sitt fag, og deler villig sin kunnskap med andre både i samtaler en til en, i form av kurs og i media. Vinneren har i en årrekke vært – og er en inspirasjon for både unge læringer og mer etablerte kolleger i Norge. Vedkommende ser viktigheten av at faget skal bestå.

I sitt virke har vinneren hatt suksess fra første dag og har evnet å forvalte suksessen. Vedkommende er ikke redd for å bli skitten på hendene, er stolt av sitt opphav og gode gamle tradisjoner. Vedkommende evner å være motivert, stå løpet og ikke gi opp. Hardt arbeid har gitt høy kvalitet i alt vedkommende leverer, og har blitt en viktig suksessfaktor gjennom mer enn 20 år i bransjen.

Fra å ha startet i det små med et nisjebakeri med eget utsalgssted for å skape sin egen arbeidsplass sammen med sin kollega – frem til at dette er en stor og betydelig aktør i bransjen med 250 ansatte som fortsatt ekspanderer – og har en rekke ulike konsepter og utsalgssteder. Vi kan nevne Åpent Bakeri, Lofthus Samvirkelag og Blings.

 

Vinneren av årets Møllerens Inspirasjonspris er Øyvind Lofthus.

 

GRATULERER!