Møllerens Inspirasjonspris

Møllerens Inspirasjonspris er en hederspris til personer, organisasjoner eller selskap som har fremstått som fremragende ambassadører i bruken av korn- og melbaserte produkter.

Norgemøllene inviterer alle i bransjen til å nominere sin kandidat. Beslutningen om vinner av prisen gjøres av en jury. Juryen for Møllerens Inspirasjonspris er tverrfaglig, og består av to faste medlemmer fra Norgesmøllene samt to eller tre inviterte medlemmer fra bransjen. 

En vinner av Møllerens Inspirasjonspris inspirerer andre, og gjennom denne prisen gir bransjekolleger vinneren velfortjent heder, et klapp på skulderen, med et ønske om at vinneren selv inspireres til å stå på videre.

Møllerens Inspirasjonspris 2019 

Juryen for Møllerens Inspirasjonspris 2019 var tverrfaglig, og bestod av:

  • Øyvind Lofthus
  • Amund Skrutvold
  • Vidar Haugsdal 
  • Elisabeth Klokkervold

 

DETTE ER JURYENS BEGRUNNELSE OG VALG

Fremtiden til vår bransje er avhengig av dyktige ansatte. Ansatte som både skal produsere eksisterende produkter og samtidig jobbe med innovasjon og produktutvikling i tråd med tradisjoner, nasjonale og internasjonale trender. Våre ansatte skal også ha kompetanse på råvarer og bakeprosesser samt ha kunnskap om bakervarenes betydning for kosthold og helse.

 

Vinnerne har i sin rolle et spesielt stort ansvar for at bransjen har tilgang til faglærte, motiverte og dyktige ansatte. Vinnerne er svært sentrale i arbeidet med å vekke og foredle unge menneskers skapertrang og begjær etter kunnskap innen mat-, baker- og konditorfaget. De unges første møte med faget.

 

Dette førsteinntrykket er svært avgjørende for å stimulere nysgjerrigheten, kreativiteten og forståelsen for faget hos elevene. Jobben de gjør med elevene - når de bygger fundamentet for den fagkunnskapen vi er så avhengig av, er avgjørende for at vi skal være en bransje i vekst.

 

Vinnerne er de som bekler rollen med å ønske nye bakere og konditorer velkommen til bransjen. Vinnerne bekler i denne forbindelse daglige en rekke roller: Veileder, mentor, guide, leder, omsorgsperson, voksen, en motivator som legger til rette for personlig og faglig vekst. En sann inspirator!

 

Juryen ønsker å komme med en oppfordring til HELE bransjen om å støtte opp om fagutdanningen, skolene og lærerne i sitt lokale miljø.  Alle som forstår hvor viktig det er å satse på fagutdanning og kompetanse må være med å bygge et sterkere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, opplæringskontorene og bedriftene; like mye lokalt som nasjonalt. Vi må sørge for at morgendagens bakere og konditorer blir de beste fagfolkene; de skal utvikle bransjen vår inn i fremtiden.


Årets vinner av Møllerens Inspirasjonspris blir av en samlet bransje nettopp sett på som store inspiratorer! Prisen i år tildeles ikke en enkeltperson, men en hel fagprofesjon, en rolle, en yrkesgruppe.  

 

Vinneren av årets Møllerens Inspirasjonspris 2019 går til lærerne på videregående skole innenfor baker- og konditorfaget.

 

Læreplanene for baker- og konditorfag står foran en endring, og forventningene til hva elevene skal lære øker. Denne prisen er også ment som en inspirasjon til lærerne – for å bli med på «kunnskapsløftet»

 

GRATULERER!