Møllerens Inspirasjonspris

Møllerens Inspirasjonspris er en hederspris til personer, organisasjoner eller selskap som har fremstått som fremragende ambassadører i bruken av korn- og melbaserte produkter.

Norgemøllene inviterer alle i bransjen til å nominere sin kandidat. Beslutningen om vinner av prisen gjøres av en jury. Juryen for Møllerens Inspirasjonspris er tverrfaglig, og består av to faste medlemmer fra Norgesmøllene samt to eller tre inviterte medlemmer fra bransjen. 

En vinner av Møllerens Inspirasjonspris inspirerer andre, og gjennom denne prisen gir bransjekolleger vinneren velfortjent heder, et klapp på skulderen, med et ønske om at vinneren selv inspireres til å stå på videre.

Møllerens Inspirasjonspris 2021 

Juryen for Møllerens Inspirasjonspris 2021 var tverrfaglig, og bestod av:

  • Tonje Holtungen
  • Oddbjørn Roksvaag
  • Vidar Haugsdal 
  • Elisabeth Klokkervold

 

DETTE ER JURYENS BEGRUNNELSE OG VALG

Ledelse i endring er en ferdighet som bransjen vår må mestre. Hvordan opprettholde og skape nye fordeler for min bedrift i et samfunn som er i kontinuerlig endring er et spørsmål som opptar oss alle. Vi ser at mat-, spise- og handlevaner endrer seg og digitaliseringen tar stadige kvantesprang.  

Årets vinner kjennetegnes av en godt synlig nysgjerrighet og sult etter inspirasjon og ny kunnskap. Det være seg både innenfor bake- og konditorfaget, råvarekunnskap og innenfor kommersielle forhold som utvikling av bedriftskultur, cafedrift, kjededrift og digitalisering.   

Til tross for årets vinners voksne alder vises også stor vilje og evne til å omsette de impulser som plukkes opp til å faktisk være i kontinuerlig endring og bevegelse. 

Fra 1861 til 2021, fra kneippbrød og Fritjof Nansen - til hvetegress, kaffe med mening og brødapp. Årets vinner er en meget vital, oppegående og fremtidsrettet 160-åring. Vi ønsker med dette å gratulere med jubileet og samtidig anerkjenne den rollen årets vinner har hatt og fortsatt har som inspirasjonskilde i bransjen! 

Årets vinner av Møllerens Inspirasjonspris 2021 er - Baker Hansen!

GRATULERER!