Møllerens Inspirasjonspris

Møllerens Inspirasjonspris er en hederspris til personer, organisasjoner eller selskap som har fremstått som fremragende ambassadører i bruken av korn- og melbaserte produkter.

Norgemøllene inviterer alle i bransjen til å nominere sin kandidat. Beslutningen om vinner av prisen gjøres av en jury. Juryen for Møllerens Inspirasjonspris er tverrfaglig, og består av to faste medlemmer fra Norgesmøllene samt to eller tre inviterte medlemmer fra bransjen. 

En vinner av Møllerens Inspirasjonspris inspirerer andre, og gjennom denne prisen gir bransjekolleger vinneren velfortjent heder, et klapp på skulderen, med et ønske om at vinneren selv inspireres til å stå på videre.

Møllerens Inspirasjonspris 2022 

Juryen for Møllerens Inspirasjonspris 2022 var tverrfaglig, og bestod av:

  • Mikael Forselius
  • Torunn Nordbø 
  • Vidar Haugsdal 
  • Elisabeth Klokkervold

 

DETTE ER JURYENS BEGRUNNELSE OG VALG

Et forbilde. En person du kan se opp til, en person du kan identifisere deg med, en person du kan inspireres av. Viktigheten av et forbilde kan ikke undervurderes. Dine forbilder gir deg energi, motivasjon, retning og tilhørighet.

Enhver gruppe eller organisasjon, ethvert lag eller selskap, er avhengig av enkeltpersoner. Enkeltpersoner som tar ansvar for egen kompetanse og egen innsats – som også i tillegg bidrar i å gjøre andre gode, den gruppen personen er del av. 

Vår bransje må også ha forbilder!

De forsterker stoltheten blant oss som allerede er en del av bransjen, og de skaper en nysgjerrighet og interesse blant de som ennå ikke er i bransjen men som vurderer en fremtid som baker, konditor, produktutvikler, fagekspert eller kundekontakt.

Et mangfold i forbilder og rollemodeller i vår bransje gir større utvalg av dyktige kandidater og talenter når vi skal rekruttere. Her vil juryen spesielt vektlegge kvinnelige rollemodellers avgjørende betydning for å rekruttere kvinner som morgendagens fageksperter, håndverkere og ledere.

Årets vinner har blitt et forbilde, for en samlet bransje, men også for unge kvinner og menn, våre kolleger som ennå ikke er ansatt hos oss. Vinneren har vist at det er mulig å nå sine ekstraordinære mål og drømmer gjennom å bygge kompetanse, gjennom hardt arbeid og godt lagspill.

Vi ønsker med dette å gratulere og samtidig anerkjenne den rollen årets vinner har som inspirasjonskilde i bransjen - og utenfor!

Årets vinner av Møllerens Inspirasjonspris 2022 er - hver enkelt utøver på Baker- og konditorlandslaget!  

GRATULERER!